Brojač novca Drago Mirković 2016-09-19 17:21:40

Detekcija falsifikata RSD, EUR, USD, CHF Povezivanje sa računarom preko usb porta i ažuriranje
softvera putem usb memorije
Odvajanje sumnjivih novčanica bez prekida brojanja
Mogućnost rada dva blagajnika istovremeno preko dvostrukog korisničkog moda
Lak prilaz brojačkom mehanizmu sa dve strane
Ugrađen ventilator za hlađenje mašine
Moderan dizajn i pouzdano brojanje
Prilagođena za rad na malom prostoru; Produžen servisni interval; Jednostavan prilaz brojačkom
mehanizmu; Ažuriranje preko USB memorije ili PC konekcije; Dva korisnika na jednoj SB-7+ preko
duplog korisničkog sistema; UV/MG/IR na više pozicija; CIS senzor;Poboljšana detekcija falsifikata.

Senzor za UV                                                                                                                                                                                  
Senzor za MR                                                                                                                                                                            
Senzor za MG                                                              
Senzor za IR        
CIS senzor

Osnovni podaci
Tip ekrana                                                                                  
LCD3.0“ kristalno jasan, bijele boje
Sistem alarma Batch
Vrste brojanja
Prepoznavanje RSD
Prepoznavanje USD
Prepoznavanje EUR
Prepoznavanje CHF

Kapacitet i brzina:
Kapacitet Hopper-a  500 Novčanica
Kapacitet Stacker-a  200 Novčanica
Kapacitet Reject-a      70 Novčanica

Brzina brojanja: 1000/1200/1500 nov/min
Tehnički podaci:
Dimenzije (Š x D x V)   280 x 269 x 261 mm
Težina:              8 Kg
PC-konekcija   1* RS232
                           2 * USB
                           1 * RJ-1

Objavite na društvenim mrežama